Vietnamese

LVtech là đối tác Premier Google Apps đầu tiên tại Việt Nam và Đông Dương. Chúng tôi là doanh nghiệp thứ năm trong khu vực ASEAN để mất cơ hội này và có thể giúp bạn nhận ra những lợi ích đầy đủ của Google Apps. Cho dù bạn vẫn đang đánh giá các giải pháp điện toán đám mây hoặc sẵn sàng để làm cho di chuyển đến Google Apps, hãy nhấp vào chuyên môn của chúng tôi để làm cho nó một kinh nghiệm mịn. Chúng tôi là công ty đầu tiên của Việt Nam nhận được chứng chỉ Kỹ sư Google Apps triển khai.

Để hỗ trợ cho vấn đề của bạn, LVtech đang cung cấp một mô hình hỗ trợ trọn gói trả sau. Bạn không phải trả bất cứ điều gì cho đến khi chúng tôi bắt đầu giải quyết vấn đề của mình. Các gói hỗ trợ của chúng tôi được bán tại VND1,100,000 cho mỗi vé ($ US50). Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi có thể nói được 3 thứ tiếng: Việt, Anh và Pháp.

· Nếu bạn là một khách hàng hiện tại, bạn không phải trả tiền cho hỗ trợ ngay lập tức sau khi chúng tôi cung cấp cho nó. Chúng tôi chỉ đơn giản là thể lập hoá đơn vào cuối tháng. Xin vui lòng điền thông tin vào mẫu đơn này và gửi lại cho email support@lvtech.com.vn có chữ ký và đóng dấu của bạn.

· Nếu bạn không LVtech khách hàng, xin vui lòng mở vé tại hộp trò chuyện của chúng tôi tại website www.googleappsvietnam.com hoặc điền thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ để ngay sau 2 giờ.

· Nếu bạn có một hợp đồng hỗ trợ cho chúng tôi, xin vui lòng gọi trực tiếp vào số đường dây nóng của chúng tôi tại 0908 004 497 (nhớ số PIN của bạn). Xin lưu ý rằng dòng hỗ trợ này chỉ dành cho khách hàng của chúng tôi. Điện thoại hỗ trợ cho khách hàng bắt đầu từ 7:00-05:00 thứ Hai đến thứ Sáu và sáng thứ Bảy từ 7:00-11:30 Việt Nam trừ các ngày nghỉ lễ. 

Chúng tôi rất mong muốn được làm việc cùng với các bạn.

LVtech Support Team
Comments