Tin mới‎ > ‎

Xem và quản lý phiên bản tập tin

đăng 18:22, 4 thg 9, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:22, 4 thg 9, 2016 ]
Người dùng có thể nhận biết sự  thay đổi trên Google Docs khi ai đó:
 • Chỉnh sửa hoặc nhận xét trên Google Doc
  Đổi tên tập tin hoặc thư mục
  Di chuyển hoặc xóa tập tin, thư mục
  Tải tập tin mới vào thư mục
  Chia sẻ hoặc không chia sẻ một mục
  https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMMHdTcWFXUjVkNkE/view?usp=sharing