Tin mới‎ > ‎

Vault đã hoàn toàn tương thích với Hangouts

đăng 18:54, 24 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:56, 24 thg 4, 2015 ]
Hiện tại Google Apps Vault hoàn toàn tương thích với các cuộc trò chuyện Hangouts, nghĩa là khách hàng Vault có thể lưu giữ, tìm kiếm, và quản lý dữ liệu trên các cuộc hội thoại Hangouts với điều kiện đã bật lịch sử trò chuyện.

Lưu ý: hỗ trợ này chỉ áp dụng cho các cuộc trò chuyện Hangouts đã diễn ra sau khi tính năng này được công bố vào 8/4/ 2015.


Nguồn: LVtech