Tin mới‎ > ‎

Trường tùy chỉnh người dùng sẽ hiển thị trong Google Contact Manager

đăng 16:48, 11 thg 3, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:49, 11 thg 3, 2016 ]
Nếu muốn bắt đầu sử dụng các trường tùy chỉnh người dùng,
Directory API đã khả dụng trong Python, Go, Java, Apps Script, PHP, và nhiều hơn nữa, giúp quản trị viên hoạt hơn trong việc cài đặt các trường đã thêm cho người dùng.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMWlpPVDJyUEV2QTQ/view?usp=sharing