Tin mới‎ > ‎

Theo dõi Google+ trong Admin console và báo cáo API

đăng 18:03, 25 thg 4, 2017 bởi My Lien   [ cập nhật 20:43, 13 thg 7, 2017 bởi Vyvy Nguyen Thuy ]
Một trong những lý do thuyết phục nhất để áp dụng Google+ là khả năng kết nối và thu hút lực lượng lao động. Có một lực lượng lao động tham gia nhiều hơn làm tăng sự duy trì và đổi mới trong một tổ chức và dẫn đến năng suất nhiều hơn. Kể từ khi
thông báo Google+ là dịch vụ cốt lõi của G Suite vào tháng 9 năm ngoái, Google cũng đã nhận biết rất rõ rằng quản trị viên muốn có báo cáo về việc thông qua và cam kết của Google+ trong tổ chức.
https://docs.google.com/document/d/10hwPFmd7tudzXad6c8BirYsJ9zPiMSW0X4zT6m-3FGg/edit?usp=sharing