Tin mới‎ > ‎

Thêm Tài nguyên được chia sẻ ở dạng "Hiển thị rảnh/bận"

đăng 17:36, 14 thg 6, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:38, 14 thg 6, 2016 ]
Quản trị viên có trách nhiệm bảo toàn thông tin và quản lý nhiều hình thức cài đặt khác nhau cho nhi
ều người dùng. Có rất nhiều dữ liệu nhạy cảm được lưu trữ trong Google Calendar, ví dụ như chuẩn bị phòng cho cuộc họp bí mật
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMdEtDMkZyX0pWUmc/view?usp=sharing