Tin mới‎ > ‎

Thêm đơn vị tổ chức

đăng 16:48, 20 thg 11, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:49, 20 thg 11, 2016 ]
Để áp dụng các cài đặt khác nhau cho nhóm người dùng hoặc các thiết bị Chrome, quản trị viên có thể tạo đơn vị tổ chức, sau đó chỉ cần áp dụng các cài đặt riêng cho nhóm.
https://docs.google.com/document/d/1I9o-c4QScYYQp8lcsNUC_IVG0X28i40Eg2RllRtldXk/edit?usp=sharing