Tin mới‎ > ‎

Thêm đầu trang, chân trang và số trang trên Android

đăng 17:48, 3 thg 5, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:48, 3 thg 5, 2017 ]
Thêm ngày, tiêu đề, hoặc tên để mỗi trang trong một tài liệu bằng cách sử dụng các đầu trang và chân trang.

Lưu ý: Người dùng chỉ có thể xem và chỉnh sửa số trang, tiêu đề và cuối trang khi một tài liệu ở chế độ "Bố cục in".

https://sites.google.com/a/lvtech.com.vn/lvtech---google-apps-for-work/tin-moi/_draft_post/xemthem.png