Tin mới‎ > ‎

Thay đổi quan trọng về hoạt động của các sự kiện Lịch Google có chế độ hiển thị công khai

đăng 17:52, 16 thg 5, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:55, 16 thg 5, 2016 ]
Vào ngày 16 tháng 5 năm 2016, nhóm Lịch Google sẽ thay đổi hoạt động của các sự kiện lịch được người dùng cố ý đánh dấu là công khai nhằm tuân thủ nghiêm ngặt cài đặt
tùy chọn chia sẻ bên ngoài của miền cho cả lịch chính và lịch phụ, được đặt từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.