Tin mới‎ > ‎

Thay đổi đối với tính khả dụng của Gmail DLP dành cho khách hàng G Suite Business

đăng 17:55, 8 thg 2, 2017 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:05, 8 thg 2, 2017 ]
Q
uản trị viên lưu ý! Vào ngày 31 tháng 1 năm 2017, Gooogle đã giới thiệu phiên bản G Suite Enterprise, một sản phẩm mới được thiết kế để cung cấp cho quản trị viên quyền kiểm soát, tùy chỉnh và thông tin chi tiết nâng cao mà họ cần để quản lý doanh nghiệp.
https://docs.google.com/document/d/1RNzEUdghDrs58iQ2U5QUFEA-6lPNw13eUcT_eJHCKlI/edit?usp=sharing