Tin mới‎ > ‎

Thay đổi ảnh đại diện mặc định Google account

đăng 16:37, 15 thg 2, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 20:03, 26 thg 10, 2016 ]
Vào 09/2015 vừa qua, Google đã thông báo một số
thay đổi ảnh đại diện mặc định dành cho chủ sở hữu tài khoản Google đã kích hoạt Google+ có thể nhìn thấy khi đăng nhập vào tài khoản của họ.
https://docs.google.com/document/d/1VSFf_46y5guaNW-ZudeFleSUX5XDmTd7o_xpIuoslsM/edit?usp=sharing