Tin mới‎ > ‎

Tải tất cả email từ Gmail

đăng 17:07, 30 thg 12, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:09, 30 thg 12, 2015 ]
Người dùng thường muốn sao lưu tất cả email vì nhiều lý do. Có khả năng người dùng muốn nhập tất cả dữ liệu vào tài khoản mới hoặc muốn sao lưu vì lý do pháp lý hay bảo mật.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMcEdDamJDWXFEVTQ/view?usp=sharing