Tin mới‎ > ‎

Quản lý người dùng dễ dàng hơn trên iOS

đăng 16:55, 17 thg 2, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:57, 26 thg 10, 2016 ]
Ứng dụng di động Google Admin cho phép quản trị viên cấp cao Apps dễ dàng quản lý người dùng và nhóm, hỗ trợ liên hệ, hiển thị kiểm soát đăng nhập và thực hiện các nhiệm vụ hành chính thông thường khác từ các thiết bị di động.
https://docs.google.com/document/d/1PI-vSI4hnqPRVcQJaXuracc2UM8jeInMfxfg_Wv-3hg/edit?usp=sharing