Tin mới‎ > ‎

Nhắc nhở: Di chuyển tất cả scripts ra khỏi OAuthConfig trước 26/06/2015

đăng 17:47, 23 thg 5, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:48, 23 thg 5, 2015 ]
Hiện nay, OAuth là tiêu chuẩn thông lệ cho việc cấp phép và được sử dụng bởi hầu hết các loại APIs. Để hỗ trợ kết nối Apps Script đến OAuth-protected APIs, gần đây Google đã tạo ra hai thư viện nguồn mở mới:
OAuth1 for Apps ScriptOAuth2 for Apps Script.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3TTNrYVlRWnJKUU0/view?usp=sharing