Tin mới‎ > ‎

Inbox by Gmail sắp bỏ trạng thái người dùng đầu tiên

đăng 17:46, 15 thg 5, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:49, 15 thg 5, 2016 ]
Xin chào quản trị viên!

Các quản trị viên lưu ý!

Ngày hôm nay đánh dấu sự kết thúc Trạng thái người dùng đầu tiên của Inbox by Gmail và chấm dứt “Sửa đổi chương trình dành cho người dùng đầu tiên của Inbox by Gmail” mà trước đó bạn đã đồng ý trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMNmtnNEdkZ0hwZHc/view?usp=sharing