Tin mới‎ > ‎

Hỗ trợ tải dữ liệu sự kiện trong báo cáo kiểm tra Google Drive

đăng 19:36, 10 thg 7, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:38, 10 thg 7, 2015 ]
Nhằm hỗ trợ việc phân tích và giám sát việc sử dụng các nội dung Google Drive trong tổ chức, từ nay quản trị viên Drive for Work và Google Apps for Education có thể truy cập báo cáo kiểm tra trong phần "
Kiểm tra" (“Audit”) của Báo cáo trong giao diện điều khiển Admin console và thông qua các Reports API.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QVlQdTREZmhwams/view?usp=sharing