Tin mới‎ > ‎

Hoàn tác gửi dành cho Gmail trên web

đăng 17:33, 25 thg 6, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:35, 25 thg 6, 2015 ]
Trước đây là tính năng phổ biến trong Gmail Labs và gần đây được thêm vào trong
Inbox by Gmail, giờ đây “Undo Send” (Hoàn tác gửi) được thêm như một thiết lập chính thức trong Gmail trên web.  
"Undo Send" cho phép người dùng Gmail hủy bỏ việc gửi mail nếu họ muốn thay đổi ngay sau khi gửi.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3S2Z0aUpKNi1xX0k/view?usp=sharing