Tin mới‎ > ‎

HÀNH ĐỘNG BẮT BUỘC: API cài đặt GData Admin sắp tắt

đăng 16:42, 22 thg 12, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:44, 22 thg 12, 2016 ]
Quản trị viên G Suite lưu ý!
Một hoặc nhiều ứng dụng tại miền của một số tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng API cài đặt GData Admin sẽ không còn hoạt động từ 30/10/2017. Ở những nới có thể, Google đã liên hệ với các nhà phát triển đang sở hữu ứng dụng sử dụng API cài đặt GData Admin và cung cấp hướng dẫn phù hợp cho việc chuyển đổi đến Google Admin SDK.
https://docs.google.com/document/d/1zHI8XfEHpMQi68OnMuIVqtRdJWm_QN2tVQc5EqpALkg/edit?usp=sharing