Tin mới‎ > ‎

Google Calendar: thời điểm cuộc hẹn (Appointment Slots)

đăng 17:41, 20 thg 5, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 01:49, 21 thg 5, 2015 ]
Thời điểm cuộc hẹn là gì?
Cho phép người khác đăng ký thời gian lên lịch của bạn bằng cách sử dụng các thời điểm cuộc hẹn. Khi bạn đã tạo một số thời điểm cuộc hẹn, bạn có thể đề xuất các thời điểm cuộc hẹn này cho người khác bằng cách xuất bản lịch cuộc hẹn trên web.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3SDE3T2RuVFphdzQ/view?usp=sharing