Tin mới‎ > ‎

Google Apps và cập nhật quyết định về Cảng an toàn của châu Âu

đăng 18:51, 29 thg 10, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:53, 29 thg 10, 2015 ]
Xin chào Quản trị viên Google Apps!
Xin lưu ý rằng thông tin cập nhật bên dưới chỉ liên quan nếu bạn xử lý dữ liệu cá nhân và các luật Bảo vệ dữ liệu của châu Âu áp dụng cho quá trình xử lý đó. Bạn sẽ gặp phải tình huống này nếu doanh nghiệp của bạn có trụ sở tại Liên minh châu Âu.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3UFJDWjVzbTJYa3c/view?usp=sharing