Google Apps Directory Sync (GADS) phiên bản mới (v4.3.0) hiện đã khả dụng. Với bản cập nhật này, quản trị viên Google Apps có thể sử dụng GADS để đồng bộ thuộc tính LDAP bổ sung vào Trường tuỳ chỉnh người dùng để sử dụng với SAML SSO, hoặc chỉ đơn giản là xây dựng hồ sơ Google Apps phong phú hơn cho người dùng.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMYWR4cDhTdEJNeFU/view?usp=sharing