Tin mới‎ > ‎

Giới thiệu API Gmail mới dành cho thiết lập

đăng 17:30, 11 thg 7, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:32, 11 thg 7, 2016 ]
Nếu người dùng muốn cập nhật chữ ký email của người dùng bằng trích dẫn mang tính cảm xúc khác nhau mỗi ngày hoặc kích hoạt "Out of Office" cho phép trả lời tự động khi lịch đánh dấu bận thì giờ đây không còn gì có thể ngăn cản được vì Google mở rộng API Gmail mới để quản lý cài đặt
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMOHJ4S1lYNXVwMjQ/view?usp=sharing