Tin mới‎ > ‎

Cập nhật Admin console

đăng 17:54, 27 thg 4, 2017 bởi My Lien
Điều khiển quản trị phát hành trong tuần này thay đổi hành vi mặc định của
Mục nổi bật, Báo cáo tổng hợp, báo cáo Bảo mật trong giao diện Admin để luôn hiển thị các số liệu mới nhất có sẵn cho mỗi nguồn dữ liệu. Trước đây, các báo cáo này đã được lọc vào một ngày mặc định trong quá khứ chứa bộ hoàn chỉnh đầu tiên của báo cáo, trong đó có thể đã bao gồm số liệu cũ ngay cả khi nhiều cập nhật thông số đã có sẵn.
https://docs.google.com/document/d/1_d_Gw-0yk98PpB4vyO3ZSrsUJvrN0zOODunQBlqtAvE/edit?usp=sharing