Tin mới‎ > ‎

Cải tiến xem trước PDF, Microsoft Office và tập tin hình ảnh trong Google Drive trên web

đăng 17:48, 9 thg 8, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:48, 9 thg 8, 2016 ]
Tính năng xem trước trong Google Drive là cách nhanh chóng để xem trước các tập tin thường mở trong Microsoft Office, Adobe Acrobat hoặc trình chỉnh sửa hình ảnh. Khả dụng trong Gmail, Inbox và Google Drive, xem trước tập tin là trải nghiệm hữu ích, nhanh chóng và làm việc trên nhiều loại tập tin
https://docs.google.com/document/d/1KPP9Py7tQppDlcQNbvOtRfqYG7IZ5nEx54_uqqw4l0Y/edit?usp=sharing