Tin mới‎ > ‎

Cải tiến tìm kiếm và bộ lọc trong Báo cáo của Admin console

đăng 20:27, 13 thg 5, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 20:29, 13 thg 5, 2016 ]
Dựa trên thông tin phản hồi của quản trị viên, Google đang cải tiến trải nghiệm tìm kiếm và bộ lọc trong phần Báo cáo Kiểm soát trong giao diện điều khiển
Admin console. Trước đây, khi nhập truy vấn ở bất kỳ một trong những trường "Bộ lọc" (“Filter”)