Tin mới‎ > ‎

Cài đặt quản lý thiết bị trong giao diện Admin console

đăng 16:45, 8 thg 1, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:47, 8 thg 1, 2016 ]
Quản lý di động trong Google Apps cho phép quản trị viên thực thi các chính sách quản lý thiết bị trong tổ chức thông qua trang cài đặt quản lý thiết bị trong giao diện
Admin console.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMTjQyUDFGLVlUckE/view?usp=sharing