Tin mới‎ > ‎

Android: Ảnh người gửi và chọn thư

đăng 20:59, 24 thg 5, 2015 bởi My Lien   [ cập nhật 20:31, 28 thg 5, 2015 bởi Thanh Phong Trần ]
Bạn có thể sử dụng ảnh người gửi trong hộp thư đến của mình để chọn thư và xem ai tham gia cuộc hội thoại. Ảnh người gửi bật theo mặc định nhưng bạn luôn có thể tắt ảnh người gửi.

Chọn thư

Dù không thể chọn tất cả thư cùng một lúc, bạn có thể chọn nhiều thư bằng cách chạm vào một hoặc nhiều ảnh người gửi ở phía bên trái của hộp thư đến. Bạn cũng có thể chạm và giữ thư để chọn các thư đó.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3a2Y3akI3dkRpZHM/view?usp=sharing