Thông tin‎ > ‎

Yêu cầu truy cập tập tin với Google Drive Android

đăng 18:19, 9 thg 10, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:21, 9 thg 10, 2015 ]
Google Drive Android phiên bản mới hiện đã khả dụng trên Google Play. Phiên bản này bổ sung thêm tính năng cho người sử dụng ứng dụng Drive trên Android yêu cầu quyền truy cập vào nội dung Drive thông qua email, Hangouts,... mà họ chưa được phân quyền truy cập.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3NEtsMUJUYkJiOUU/view?usp=sharing