Thông tin‎ > ‎

Yêu cầu thao tác: Di chuyển mẫu Docs tùy chỉnh

đăng 10:01, 23 thg 4, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:14, 24 thg 4, 2016 ]
Các quản trị viên lưu ý!
Đối với các tên miền có các template (mẫu) tùy chỉnh trong thư viện mẫu, Google sẽ gỡ bỏ dần thư viện riêng biệt, cho phép thêm các mẫu tùy chỉnh trực tiếp trong Google Docs, Sheets, Slides và Forms.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMOFlHc1pmelV0Q0U/view?usp=sharing