Thông tin‎ > ‎

Xuất văn bản không thuộc ngữ hệ la-tinh từ Google Docs sang Microsoft Word

đăng 17:41, 11 thg 6, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:59, 11 thg 6, 2015 ]
`1wer
Hiện nay rất nhiều công ty có nhân viên, khách hàng và đối tác kinh doanh trên toàn cầu làm việc đa ngôn ngữ. Họ sử dụng rất nhiều ngôn ngữ, bao gồm Tiếng Hindi (Ấn Độ) và Mandarin (tiếng phổ thông - Trung Quốc), được viết nguyên bản không thuộc ngữ hệ la-tinh. Trước đây, khi một tài liệu được tạo trong Google Docs có đoạn văn bản không thuộc ngữ hệ la-tinh, đoạn văn bản này không thể xuất được sang Microsoft Word và nội dung này sẽ hiển thị không thể đọc được.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3TGxWQW5BVWZLeDQ/view?usp=sharing