Thông tin‎ > ‎

Xóa "Dịch vụ Google bổ sung" trong giao diện điều khiển Admin console

đăng 17:20, 21 thg 12, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:27, 21 thg 12, 2015 ]
Khi đăng ký Google Apps, khách hàng được cấp quyền truy cập vào một số dịch vụ bổ sung miễn phí bao gồm YouTube, Blogger, Google Analytics và nhiều hơn thế nữa. Quản trị viên có thể mở hoặc tắt các dịch vụ cho người dùng trong giao diện điều khiển Admin console bằng cách vào
Ứng dụng (Apps) -> Dịch vụ Google bổ sung (Additional Google services).
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMR0xVc1JseXBVUVE/view?usp=sharing