Thông tin‎ > ‎

Xem và truy cập các ứng dụng từ User Hub

đăng 16:39, 6 thg 3, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:40, 6 thg 3, 2016 ]
Với bản ra mắt hôm nay, người dùng có thể nhanh chóng và dễ dàng xem danh sách các ứng dụng của Google và bên thứ ba mà họ có thể truy cập như Gmail, Drive, SurveyMonkey, và nhiều hơn nữa tại
apps.google.com/user/hub.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMbU9rVVdJby1rNnM/view?usp=sharing