Thông tin‎ > ‎

Xem tập tin trong Google Drive

đăng 19:35, 31 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 00:06, 7 thg 4, 2015 ]
Google Drive sẽ cho phép bạn xem trước hơn 30 loại tập tin và nhanh chóng lướt qua  các tập tin cho đến khi bạn tìm thấy thông tin bạn cần.

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMXzdiYkROWC02R1k/view?usp=sharing