Thông tin‎ > ‎

Xem nhanh chi tiết tập tin trong Google Docs, Sheets và Slides

đăng 18:09, 4 thg 9, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:57, 25 thg 10, 2016 ]
Giờ đây, người dùng có thể
xem thông tin chi tiết của bất kỳ tập tin hoặc thư mục được lưu trữ trong Google Drive, bao gồm tên chủ sở hữu tập tin hoặc thư mục, thời gian cuối cùng được mở hoặc chỉnh sửa, vị trí và nhiều hơn thế nữa. Tính năng này hiện đã khả dụng với Google Docs, Sheeets và Slides trên web.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMYzBTR1ZlLV9NV2c/view?usp=sharing