Thông tin‎ > ‎

Video Hangouts trên ứng dụng hangouts Adnroid và Chromebox

đăng 00:04, 3 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 00:54, 13 thg 8, 2015 ]
Năm 2014, Google
đã công bố tính năng mới cho Hangouts trên web cho phép người dùng  Google Apps có thể chia sẻ các liên kết đến các cuộc gọi video Hangouts để khách họp bên ngoài có thể yêu cầu tham gia trong trường hợp không được mời trực tiếp từ người tổ chức cuộc họp. Gần đây Google cũng đã công bố tính năng này trên  iOS.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3YTV5a2NZeVBRMzg/view?usp=sharing