Thông tin‎ > ‎

Tùy chỉnh thiết lập quản lý thông báo

đăng 18:09, 15 thg 4, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:11, 15 thg 4, 2015 ]
Tin này dành cho các quản trị viên Google Apps.
Quản lý thông báo giúp các quản trị viên Google Apps thấy được các sự kiện quan trọng trong tên miền của họ, chẳng hạn như những đăng nhập có khả năng đáng ngờ hoặc thay đổi thiết lập dịch vụ bởi quản trị viên khác.
https://sites.google.com/a/lvtech.com.vn/lvtech---google-apps-for-work/thong-tin/_draft_post/xemthem.png