Thông tin‎ > ‎

Tùy chỉnh Ẩn thư trong Inbox by Gmail

đăng 17:36, 8 thg 6, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 00:41, 10 thg 6, 2015 ]
Khi cuộc sống thay đổi, lịch biểu tất yếu cũng phải thay đổi theo. Mỗi người trong chúng ta đều có lịch biểu riêng, không ai giống ai. Cho dù lịch biểu của ai và là lịch biểu bận rộn hay không, hãy sử dụng hộp thư thích ứng với ngày làm việc của từng người.
https://docs.google.com/document/d/1ZE_45Hers-jmRcWiq-7jPJSVTzti1URckuB_APif9Y4/edit?usp=sharing