Thông tin‎ > ‎

Truy cập ngoại tuyến với tập tin trong Google Docs, Sheets và Slides

đăng 18:04, 19 thg 4, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:47, 26 thg 10, 2016 ]
Kết nối internet không phải lúc nào cũng hoạt động liên tục, nhưng điều này không thể ngăn chặn các nhân viên trong việc hoàn thành công việc. Vì vậy Google cung cấp cho quản trị viên Google Apps tùy chọn
cho phép người dùng kích hoạt truy cập ngoại tuyến vào tập tin Google Docs, Sheets và Slides.
https://docs.google.com/document/d/1d4Qg_oIUWxf-zQdHgkhq8tmXi4emF6dgTf9GhmYB0KM/edit?usp=sharing