Khi làm việc trên trình duyệt Chrome, người dùng có thể sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Docs ngoại tuyến để làm việc với các tập tin mặc dù không có kết nối mạng.

Những tập tin này được đồng bộ vì thế họ có thể xem và chỉnh sửa ngoại tuyến, cho phép tiếp tục làm việc bất kể người đó có kết nối mạng hay không.


https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bU9IeWxTcUdyOVE/view?usp=sharing