Thông tin‎ > ‎

Truy cập cuộc gọi video Hangouts không cần tài khoản Google

đăng 17:22, 20 thg 11, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:24, 20 thg 11, 2015 ]
Năm ngoái, Google
đã giới thiệu tính năng mới dành cho Hangouts trên web cho phép người dùng Google Apps chia sẻ liên kết đến cuộc gọi video Hangouts để khách mời bên ngoài miền có thể yêu cầu tham gia trong trường hợp không được mời trực tiếp.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3bzdpVkFUd3RYRDA/view?usp=sharing