Thông tin‎ > ‎

Trang đăng nhập tài khoản Google Apps mới

đăng 17:33, 4 thg 6, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 17:42, 4 thg 6, 2015 ]
Trước đây, người dùng đăng nhập vào Google thông qua trang đăng nhập có cả trường “tên người dùng”' và “mật khẩu” trên cùng một trang. Với trải nghiệm mới, Google sẽ chia hai trường này ở từng trang riêng biệt
.
https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3NG9velV2SWZEOTA/view?usp=sharing