Thông tin‎ > ‎

Trang đăng nhập mới dành cho người dùng Google Apps (năm 2014)

đăng 21:12, 31 thg 3, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 00:19, 7 thg 4, 2015 ]
Vào đầu năm tới, trang đăng nhập cho tất cả các khách hàng của Google Apps sẽ được cập nhật để phù hợp với tất cả các dịch vụ của Google Apps. Nói cách khác, các trang đăng nhập Gmail sẽ tương tự như trang đăng nhập dành cho Google Calendar, Google Drive , hoặc bất kỳ dịch vụ Google Apps nào khác.

https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMX1BpdkhleUx2Qms/view?usp=sharing