Thông tin‎ > ‎

Tổ chức dễ dàng hơn thư mục và tập tin trong Google Drive

đăng 16:53, 15 thg 1, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 16:57, 15 thg 1, 2016 ]
Việc tổ chức tập tin trong công việc là rất quan trọng, vì vậy Google đã cải tiến để giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc di chuyển và sắp xếp các tập tin và thư mục trong Google Drive.
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMTEEzMktVRnJQcFE/view?usp=sharing