Thông tin‎ > ‎

Tổ chức cuộc họp Hangouts Meet với tối đa 50 người

đăng 17:07, 7 thg 12, 2017 bởi My Lien   [ cập nhật 18:56, 7 thg 12, 2017 bởi Vyvy Nguyen Thuy ]
Gần đây Google đã công bố một số bổ sung thú vị cho bộ sản phẩm và tính năng Hangouts Meet, bao gồm hỗ trợ tối đa 50 người tham gia cuộc họp. Tính năng này bây giờ đã có cho tất cả các cuộc họp được tổ chức bởi người dùng phiên bản G Suite
Enterprise.
https://docs.google.com/document/d/1QxxhB9xxKU3HZY2-U2w9mZUuXMiyEaKEDHtPQ40_3KI/edit?usp=sharing