Các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh có thể sử dụng nhiều tên miền Google Apps để đáp ứng nhu cầu của họ. Trước đây, tính năng quản lý một tên miền nhất định chỉ giới hạn trong tên miền chính, vì vậy việc quản lý nhiều tên miền có chút phức tạp.

Với sự ra mắt sắp tới, Google mở rộng một số tính năng quan trọng cho tên miền phụ nhằm giúp cho việc quản lý nhiều tên miền dễ dàng hơn


https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3T3RFc0tqWWNEMk0/view?usp=sharing