Tách riêng thông báo mặc định cho các sự kiện cả ngày để tránh nhận được thông báo vào lúc 11 giờ 50 đêm. Tìm hiểu thêm tại đây.Ứng dụng Android mới có ảnh và bản đồ của những địa điểm bạn sắp tới và tính năng tạo sự kiện nhanh chóng hơn.

Nguồn: LVtech