Thông tin‎ > ‎

Tính năng mới của Google Drive trên iOS

đăng 18:02, 9 thg 9, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 18:04, 9 thg 9, 2015 ]
Phiên bản mới của ứng dụng Google Drive dành cho iOS sẽ khả dụng trên App Store vào tuần tới. Các tính năng mới bao gồm:
        • Khả năng chọn nhiều tập tin để làm việc ngoại tuyến, đánh dấu sao hoặc sắp xếp.
          https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3YTlZaVpJODNXOE0/view?usp=sharing