Thông tin‎ > ‎

Tính năng Goals trong Google Calendar dành cho Android và iOS

đăng 20:22, 14 thg 4, 2016 bởi My Lien   [ đã cập nhật 20:23, 14 thg 4, 2016 ]
Lịch Google đã giúp người dùng tận dụng tối đa thời gian trong thời gian qua. Vì vậy hôm nay, Google giới thiệu tính năng mới gọi là Goals (Mục tiêu) trong Google Calendar dành cho Android và iPhone để giúp người dùng tìm thấy thời gian cho các hoạt động cá nhân.
https://docs.google.com/document/d/1B5wqWKc1J7Yx3kRkXj2UYYvJAvCZxZPM6tmREAhnOpM/edit?usp=sharing
Comments