Thông tin‎ > ‎

Tính năng điền tự động trong Google Sheets

đăng 18:11, 24 thg 8, 2015 bởi My Lien   [ đã cập nhật 19:57, 23 thg 2, 2017 ]
Người dùng có thể nhanh chóng lặp lại thông tin hoặc hoàn thành kiểu mẫu trong bảng tính bằng cách sử dụng tính năng điền tự động

Nếu kiểu mẫu được ghi nhận trong các dữ liệu hoặc văn bản của các ô được chọn, tính năng điền tự động sẽ thêm vào các mục còn lại để hoàn tất kiểu mẫu. Nếu điền tự động không nhận biết kiểu mẫu, chỉ các nội dung đã được làm nổi bật sẽ được lặp lại.

https://docs.google.com/document/d/1xM-FctJEZtg1Iqv52Gh-gvugWIr_F4ih5yk28DLwe4g/edit?usp=sharing