Với sự ra mắt của giao diện người dùng Google Drive phiên bản mới vào năm ngoái, Google đã đổi tên “Shared with me” thành “Incoming” và điều chỉnh một số tính năng.

Từ đó Google đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi từ người sử dụng giao diện người dùng mới rằng họ đã mất tính năng “Shared with me”, vì vậy, Google sẽ đưa tính năng này quay lại với người dùng.

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3TndsWnlZMURtRmM/view?usp=sharing